18-412  Rødøybassenget
Ingen aktiv rute tilgjengelig, andre ruter
.