17-552  Skei (Leka) - Gutvik
Ingen aktiv rute tilgjengelig, andre ruter
.